ประวัติหน่วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ อดีตผู้บังคับบัญชากรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 ผู้บังคับบัญชากรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 ปัจจุบัน บันทึกเยี่ยมชม
ตราสัญลักษณ์กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9
วิสัยทัศน์กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9
“THE BEST ARTY”
ปรัชญาขององค์กรคือ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด
คุณภาพชีวิตดี , มีเกียรติ และศักดิ์ศรี , มีความพร้อมรบ

พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
เว็ปไซด์ที่น่าสนใจ
 
 
ภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9
ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
โดย
มี พ.อ.ชัยยา จุ้ยเจริญ ผบ.ป.9 ร่วมงานฯ
ณ รพ.ศิริราช กทม.
เมื่อ 13 มี.ค.56 [คลิกดูภาพ]

พิธเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษา พระแม่ฟ้าของแผ่นดิน
โดย
มี พ.อ.ชัยยา จุ้ยเจริญ ผบ.ป.9 เป็นผู้แทน ผบ.พล.ร.9 ร่วมพิธี ฯ
ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำวัดทิพย์สุคนธาราม อ.ห้วยกระเจา จว.ก.จ.
เมื่อ 8 มิ.ย..56
[คลิกดูภาพ]

พิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ และ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร โดย
มี พ.อ.ชัยยา จุ้ยเจริญ ผบ.ป.9 เป็นประธาน ฯ
ณ บริเวณด้านหน้า กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9
เมื่อ 27 มิ.ย.56
[คลิกดูภาพ]
การบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ
โดย
มี พ.อ.ชัยยา จุ้ยเจริญ ผบ.ป.9 และภริยา ร่วมบันทึกเทปฯ
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จว.ก.จ.
เมื่อ 16 ก.ค.56
[คลิกดูภาพ]
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 61 พรรษา
โดยมี พล.ต.ไพโรจน์ ทองมาเอง ผบ.พล.ร.9 เป็นประธานฯ
มี พ.อ.ชัยยา จุ้ยเจริญ ผบ.ป.9 นำกำลังพล ป.9 และ นขต.ป.9 ร่วมพิธี ฯ
ณ ลานหน้า บก.พล.ร.9 ค่ายสุรสีห์ จว.ก.จ. เมื่อ 26 ก.ค.56

[คลิกดูภาพ]
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556
โดยมี พล.ต.ไพโรจน์ ทองมาเอง ผบ.พล.ร.9 เป็นประธานฯ
มี พ.อ.ชัยยา จุ้ยเจริญ ผบ.ป.9 นำกำลังพล ป.9 และ นขต.ป.9 ร่วมพิธี ฯ
ณ สวนสาธารณะ 72 พรรษา ค่ายสุรสีห์ จว.ก.จ. เมื่อ 7 ส.ค.56
[คลิกดูภาพ]
งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา " 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ "
พุทธศักราช 2556 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
โดยมี พ.อ.ชัยยา จุ้ยเจริญ ผบ.ป.9 ผู้แทน ผบ.พล.ร.9 ร่วมพิธี ฯ
ณ ศาลา 60 พรรษา อ.เมือง จว.ก.จ. เมื่อ 12 ส.ค.56
[คลิกดูภาพ]
 
 
ภาพกิจกรรมกรมทหารปืนใหญ่ที่ 9
การรายงานตัวเข้ารับราชการของนายสิบใหม่ หลักสูตรเตรียมนายสิบชั้นต้น
สำหรับทหารกองหนุน เหล่า ป. รุ่นที่ 3 จาก ศป.
โดยมี  พ.อ.ชัยยา จุ้ยเจริญ ผบ.ป.9 รับการรายงานตัวฯ
ณ บก.ป.พัน.9 เมื่อ 26 ส.ค.56 [คลิกดูภาพ]
การทบทวนหลังการปฏิบัติ การฝึกเป็นหน่วย กองร้อย ป.สนาม
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 9 ประจำปี 2556 โดยคณะกรรมการ ป.9
โดยมี  พ.อ.ชัยยา จุ้ยเจริญ ผบ.ป.9 เป็นประธานฯ
ณ ป.พัน.9 ร้อย 1 เมื่อ 26 ส.ค.56 [คลิกดูภาพ]
การบรรยายธรรมแก่ข้าราชการ พล.ร.9
เรื่อง กตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี
โดยมี  พ.อ.สมศักดิ์ จุมพรม ผู้แทน ผบ.พล.ร.9 เป็นประธานฯ
มี พ.อ.พิสิฐ ปั้นทอง รอง ผบ.ป.9 ร่วมพิธีฯ
ณ อาคาร พล.ร.9 (หลังใหม่)
ค่ายสุรสีห์ จว.ก.จ.
เมื่อ 27 ส.ค.56 [คลิกดูภาพ]
พิธีเปิด - ปิด การฝึกอบรมเครือข่ายภาคประชาชน
หลักสูตร "โครงการคนไทยรักแผ่นดิน แม่บ้านทหารบกค่ายสุรสีห์ รุ่นที่ 4"
โดยมี  พ.อ.เกษม  เบญจนิรัติศัย รอง ผบ.พล.ร.9 เป็นประธานฯ
มี พ.อ.สุธี เจียมสกุล เสธ.ป.9 ร่วมพิธีฯ
ณ อาคาร 72 พรรษา
ค่ายสุรสีห์ จว.ก.จ.
เมื่อ 27 ส.ค.56 [คลิกดูภาพ]
พิธีประดับเครื่องหมายยศกำลังพลนายทหารสัญญาบัตร
ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น หน่วย ป.9 และ นขต.ป.9
โดยมี  พ.อ.ชัยยา จุ้ยเจริญ ผบ.ป.9 เป็นประธานฯ
เมื่อ 28 ส.ค.56 [คลิกดูภาพ]
พิธีเปิดการประเมินผลการฝึกเป็นหน่วย กองร้อย ป.สนาม ประจำปี 2556
โดยคณะกรรมการ ป.9
มี  พ.อ.ชัยยา จุ้ยเจริญ ผบ.ป.9 เป็นประธานฯ
ณ สนามกีฬา ป.พัน.9 เมื่อ 3 ก.ย.56 [คลิกดูภาพ]
พิธีประดับเครื่องหมายยศกำลังพลนายทหารสัญญาบัตร
ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น นขต.ป.9
โดยมี  พ.อ.ชัยยา จุ้ยเจริญ ผบ.ป.9 เป็นประธานฯ
เมื่อ 6 ก.ย.56 [คลิกดูภาพ]
พิธีเปิดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ค่ายชีวิตใหม่ฯ
โดยนายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฯ
มี พ.อ.ชัยยา จุ้ยเจริญ ผบ.ป.9 พร้อมคณะนายทหารร่วมพิธี
ณ ป.พัน.9 ร้อย 2
เมื่อ 16 ก.ย.56 [คลิกดูภาพ]
   
   
   
   
กรมบัญชีกลาง
GFMUS
GFMIS WEB REPORT
กระทรวงกลาโหม
กองทัพบก
กองทัพภาคที่ 1
กองพลทหารราบที่ 9
โรงเรียนทหารปืนใหญ่
กรมสวัสดิการทหารบก
กองการฌาปนกิจทหารบก
ราชกิจจานุเบกษา
กรมสารบรรณทหารบก
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ข่าวทหารบก
ศูนย์การเรียนรู้ของหน่วย
ข่าวหนังสือพิมพ์
ข่าวสด ไทยรัฐ
เดลินิวส์ คมชัดลึก
แนวหน้า มติชน
ผู้จัดการ ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติ สยามธุรกิจ
เดอะเนชั่น ซีเอ็นเอ็น
   
ข่าวโทรทัศน์
ไทยทีวีสีช่อง3
ททบ.5
ช่อง7สี
โมเดิร์นไนน์ทีวี
กรมประชาสัมพันธ์
ไทยทีวี
truevision
 ขณะนี้เวลา  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190
9th Field Artillery Regiment Surasee Military Camp Ladya Muang Kanchanaburi 71190 Thailand
Copyright 2006, 9 th artillery regiment. All rights reserved
Webmaster : Arty_9900@hotmail.com
Tel.034-603066 , 552-3304 , 51225 , 51232
  You are Visitor No.  Web Counter